Home Industry Farmasi
Farmasi

Norges fremste leverandør av spesialdesignede løsninger for farmasøytisk produksjon

Vi har jobbet sammen med
GE Healthcare

Cody leverer skreddersydde løsninger til en rekke bransjer og har de siste ti årene fokusert stadig mer på ekspertise innen produksjonsutstyr for farmasøytisk industri. Å levere spesialtilpasset utstyr til denne sektoren krever omfattende kunnskap om materialvalg, design, funksjonalitet og digitale styringssystemer. Cody har opparbeidet seg betydelig kompetanse på dette området gjennom mange års samarbeid med farmasiselskaper som Bayer, GE Healthcare og Vistin Pharma. Våre ansatte har et sterkt fokus på GMP (Good Manufacturing Practice), og vi leverer systemer som er ferdig validert og klare for produksjon. Våre kunder verdsetter spesielt vår forståelse for bransjeterminologi og vår evne til å levere pålitelige løsninger. Farmasi og radiofarmasi stiller strenge krav til sporbarhet, batchregnskap og tilgangskontroll, og vi har utviklet spesialiserte løsninger for å møte disse kravene.

Inspeksjons- og pakkelinje for radiofarmasøytisk produkt

Studier / forprosjekt:

De fleste av Codys leveranser innen spesialmaskiner og produktutvikling starter med en studie / et forprosjekt. Forprosjektfasen er en avgjørende del av utviklingsprosessen, da den legger grunnlaget for et vellykket prosjekt ved å definere mål, identifisere krav og utføre nødvendige analyser. Det er i studiene / forprosjektene Cody har sine største innovasjoner, og har størst potensiale til å finne de optimale løsningene for kundene. Vi ser at jo tidligere vi blir involvert i et prosjekt, jo bedre er det for sluttresultatet. Et forprosjekt hos Cody kan inneholde følgende hovedmomenter:

 1. Definere Mål og Omfang
  Hva skal maskinen/produktet oppnå, og hvilke spesifikke behov skal den dekke? Definere overordnede krav til løsning.

 2. Kreativ fase
  Codys utviklere arbeider kreativt med flere potensielle løsninger og metoder, før en anbefalt løsning presenteres.

 3. Kravspesifikasjon
  Identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Involvere interessenter, inkludert operatører, ingeniører og ledelse for å sikre at alle behov og forventninger blir fanget opp.

 4. Risikoanalyse
  Identifisere mulige risikoer knyttet til teknologivalg, prosjektgjennomføring og drift.

 5. Designspesifikasjon
  Utvikle et konseptdesign som viser en grov skisse av maskinens utforming og funksjon.

 6. Tilbud på detaljdesign, bygging og leveranse av løsning.

Veien videre

Forprosjekter og studier er deler av en større utviklingsprosess på veien frem mot en validert løsning. Cody bruker V-modellen i prosjektarbeidet vårt.

V-modellen
Utviklingsprosessen - trinn for trinn

Radiofarmasi

Cody har jobbet tett på radiofarmasibransjen i mange år og har bidratt inn i de fleste stadier av utvikling og produksjon. Fra grunnleggende forskning på fremstillingsprosesser, via skreddersydd hotcell- og labutstyr, til embalasje og fullskala GMP produksjons- og pakkemaskineri. Vi lager også utstyr med integrert skjerming av f.eks. tungsten, bly eller blyglass.

Autoklavbrett

Vi designer og leverer brett for autoklavering av vials, sprøytehylser og instrumenter m.m. Vi lager også tilbehør som traller og stativer.

Validert datafangst

I utviklingen av produksjonsmaskiner for farmasøytisk industri har Cody identifisert behovet for en digital løsning som samler og lagrer data fra både nye og eksisterende maskiner, og gjør disse tilgjengelige for ulike IT-plattformer. Kort sagt: "The missing link" mellom produksjonsmaskinene og selskapets overordnede IT-system. Derfor har vi utviklet en egen programvare kalt TITAAN som dekker dette behovet og oppfyller industrikravene for farmasøytisk produksjon (GAMP5, 21 CFR Part 11).

TITAAN kan fange data fra produksjonen på flere ulike måter. All data merkes med tidsstempel og lagres sikkert, slik at de er tilgjengelige for automatisk rapportering, visning i dashbord, eksport eller søk. I tillegg håndterer programvaren parameterendringer og brukerhandlinger (audit trail), elektroniske signaturer, resepter, alarmlogger og rapporter. TITAAN brukes i dag av blant andre Bayer, ABB og TechnipFMC.

Magnus Skoglund Larsen
Sales manager
Magnus Skoglund Larsen

Magnus is our sales manager, and with his experience in both mechanical design, automation, and project management, he has full control over what Cody can deliver. He delves deep into the Machinery Directive, CE marking, and harmonized standards to ensure that what we deliver complies with laws and regulations. Magnus is extremely interested in horn speakers and doesn't shy away from renovating the house to improve acoustics.

+47 991 22 505 magnus@cody.no
Har du et spennende prosjekt?
Fortell oss
Sjekk ut Cody prosessen
Vår prosess

Andre bransjer

Prosessindustri

Prosessindustri

Curabitur ac dui vehicula, consectetur lorem in, aliquam arcu. Pellentesque euismod eros a elit aliquet, vel vestibulum odio tincidunt.

Startup

Startup

Cody er en leverandør som har jobbet med gründere og startups innen forskjellige bransjer i mange år.

Forskning

Forskning

Produksjon

Produksjon

Cody er en maskinbygger med bred erfaring med å utvikle maskiner som møter industriens behov.

Batteri

Batteri