Home Projects FabLab's - fremtiden innen skreddersydd dagligvare

FabLab's - fremtiden innen skreddersydd dagligvare

Som partnere i et EU-støttet prosjekt som startet opp i 2019 har Cody utviklet to såkalte FabLab’s (fabrikasjons-laboratorier). Prosjektet har som mål å gi forbrukere mulighet til å skreddersy sine egne forbruksvarer, som f.eks shampoo, sminke, kosttilskudd og mat.

Som partnere i et EU-støttet prosjekt som startet opp i 2019 har Cody utviklet to såkalte FabLab’s (fabrikasjons-laboratorier). Prosjektet har som mål å gi forbrukere mulighet til å skreddersy sine egne forbruksvarer, som f.eks shampoo, sminke, kosttilskudd og mat. Prosjektet består av 6 bedrifter og 7 forskningsinstitusjoner som til sammen representerer 7 forskjellige EU-land med SINTEF som prosjektkoordinator. 

SINTEF kjente godt til oss i Cody fra før via prosjekter vi har hatt med dem tidligere, og tok derfor kontakt for å høre om vi var interessert i å være med på dette.

To maskiner er levert og installert

I desember 2022 ble det bekreftet at installasjonen av de to fablabene var vellykket. Den ene står hos den store industri-inkubatoren CPI i Durham, Storbritannia, og den andre hos SINTEF i Porsgrunn. Begge selskapene har som mål i tiden som kommer å teste og se hvilket potensiale som finnes i maskinene, samt hvordan de kan benyttes til ulike formål og i ulike bransjer. 

Et skifte i forbrukeradferd

En stor trend innenfor forbruksvarer er et ønske og behov om at disse i større grad kan tilpasses den enkelte forbrukers preferanser. Forbrukere blir stadig mer bevisst på egne behov. De er opptatt av hva som passer deres livsstil, og mange tenker på sitt miljøavtrykk. Det å produsere forbruksvarer i mindre skala, som både er mer personlig tilpasset og mer bærekraftig er en utfordring i en industri som i stor grad baserer seg på storskala produksjon og “one size fits all”. Det er her FabLabs kommer inn i bildet. Nettopp for å forsøke å møte forbrukernes etterspørsel etter skreddersydde forbruksvarer, og en mer bærekraftig produksjon.

Stort potensiale

FabLaben som nå er levert til CPI sitt toppmoderne forskningsanlegg er spesialdesignet for å produsere flytende FMCG, mens den som står hos SINTEF er designet for pulverbasert FMCG. Utgangspunktet er at maskinene i dag støtter produksjon av spesialtilpassede vaskemidler, men hva de brukes til kan lett endres ved å bytte moduler.

Prosjektet skal videre identifisere bransjer som har særlig markedspotensiale for spesialtilpassede forbruksvarer. Ved å demonstrere sikker og effektiv drift for denne maskinen legges forholdene til rette for at småskala produksjon av tusenvis av tilpassede produkter, fra kosmetikk, vitaminer og kosttilskudd til husholdningsprodukter, snackbarer og drikke ikke lenger er en fjern drøm!

Se filmen om FabLabene her: