Hjem Våre prosjekter TechTeach: Inneklimarigger til bruk i undervisning

TechTeach: Inneklimarigger til bruk i undervisning

Bransje
Forskning
Tjeneste
Spesialmaskiner

Finn Aakre Haugen driver firmaet TechTeach og er deltidsansatt ved Universitetet i Sørøst Norge (campus Porsgrunn) og OsloMet der han underviser innen reguleringsteknikk. Han holder kurs i reguleringsteknikk for industriansatte, lærlinger og fagskolestudenter og har skrevet lærebøker innen fagfeltet. 

Flere av oss som jobber i Cody, har vært heldige og hatt ham som foreleser i våre utdanningsløp, og vi har levert to prosjekter med mobile labrigger som han benytter i kurs. 

Det siste prosjektet er fire inneklimarigger. Tidligere har vi gjort et lignende prosjekt; en motorrigg for turtallsregulering. 

“Gjør vanskelig ting til noe forståelig”

Inneklimariggen, der temperatur og luftstrøm reguleres, er veldig godt egnet til opplæring i grunnleggende metoder innen praktisk reguleringsteknikk. Prinsippene, matematikken og tenkemåten kan overføres til mange andre reguleringstekniske anvendelser.

Finn hos oppdragsgiver TechTeach sier at disse inneklimariggene skal brukes til å eksperimentere med. Studentene får oppgaver som f.eks. å holde en konstant innetemperatur i et lite rom på riggen på settpunkt 25 grader, eller kjøle ned til 18 grader, og sørge for at det holder seg jevnt på settpunktet. Luftstrømmen gjennom rommet skal også reguleres til settpunkt for å gi tilstrekkelig god luftkvalitet gjennom tilstrekkelig tilførsel av frisk luft til rommet.  

“– Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med Cody. De har vært en veldig god diskusjonspartner i utviklingsfasen og har fulgt opp ønsker om justeringer underveis. Og prosjektet ble levert til riktig tid og med topp kvalitet.” – Finn Aakre Haugen, TechTeach.

Noe av utfordringen i prosjektet var å finne tilgjengelige komponenter av god kvalitet i rett prisklasse og som var kompakte nok til å kunne brukes på det begrensede arealet vi hadde til rådighet. Det var et krav om at all IO skulle være i form av spenningssignaler innenfor 0-5 V for å gi fleksibilitet i valg av IO-utstyr. Det var nødvendig å lage et eget kretskort for å sy alt sammen på en god måte. Vi designet kortet hos oss og kjørte simuleringer av de analoge kretsene før vi sendte designet til produksjon.

Automasjonsingeniør hos Cody Einar Ottestad sier dette om prosjektet: - Det er veldig gøy å kunne være med på å ta noe som omgir oss i det aller meste daglig, altså reguleringsteknikk, og gjøre det til noe «ekte» som man kan forstå seg på. Et viktig poeng er at brukerne av riggen skal få oversikt over de ulike komponentene som bidrar i prosessen, dvs. pådragsorganer og sensorer, så riggene er designet slik at flest mulig komponenter er synlige og slik at det er mulig å følge koblingene mellom dem.

- Klimariggene kan kobles til PC som kjører f.eks. ferdigutviklede LabVIEW-apper for å styre riggene. Der kan man blant annet lese av målere, tegne diagrammer og styre temperaturen. Alternativt kan en kople industrielt automatiseringsutstyr som PLS-er og prosessregulatorer til riggen. Sammen med det spesialdesignede kretskortet for signaltilpasning gir dette glimrende muligheter for en lærerik opplevelse, avslutter Einar. 

Daglig leder
Ken André Myhra Kihle

Ken André har en master i kybernetikk fra NTNU og har erfaring med programmering, automasjon, kontrollsystemer og kvalitetsledelse. Siden 2019 har han vært vår daglige leder.

992 24 842 ken.andre@cody.no