Hjem Våre prosjekter GE Healthcare: Sprøytelastemaskin

GE Healthcare: Sprøytelastemaskin

I Cody har vi levert avanserte maskinløsninger til GE i over 15 år. Sprøytelastemaskinen er en av dem.

GE HealthCare er en av verdens ledende innovatører innen medisinsk teknologi og diagnostikk og de har over 50.000 ansatte over hele verden. I Norge har de fabrikker i Oslo og Lindesnes og er en av Norges viktigste eksportbedrifter. Vi i Cody har levert avanserte maskinløsninger til GE i over 15 år.

Farmasiaktører stiller høye krav til maskiner og dokumentasjon. Produksjonen skal dokumenteres videre både til kunder og myndigheter. Derfor er det veldig viktig for oss i Cody å kunne være en samarbeidspartner som forstår disse kravene. 

Avgjørende at maskinen passet inn i rentrom

Dette prosjektet dreide seg om en produksjonslinje som fyller sprøyter med kontrastvæske for MR og radiografi. Fra før var standarden å fylle kun 20 ml. enheter, men så ble det også behov for å kunne fylle 5- og 10 ml. For å gjøre det mulig å fylle andre formater var det behov for en ny maskin som skulle passe inn i eksisterende produksjonslinje. I den samme produksjonsserien står det mange maskiner. En av dem leverte vi for ca 15 år siden, og denne fungerer fint også i dag.

Noen store utfordringer var begrenset plass og smale dører inn til posisjonen der maskinen skulle stå. En mulighet var å rive en vegg inn til renrommet, men dette ville medført behov for resertifisering av renrommet, som er en omstendelig og kostbar prosess. Vi valgte derfor å designe en meget kompakt maskin som kan deles på midten slik at hver del kan fraktes inn gjennom vanlige dører og enkelt monteres sammen på innsiden. 

For maskiner som skal befinne seg på et renrom er det generelt høye krav til utforming. Det skal være glatte overflater og ingen synlige skruer eller ledninger. Dette var en del av kravene som vi jobbet ut ifra.

Da maskinen skulle erstatte en annen maskin i en eksisterende linje, så det var viktig at maskinen fysisk passer mot tilstøtende maskiner. Det ble derfor foretatt 3D-skanning av eksisterende rom for å kvalitetssikre design og interface i designprosessen.

Utpakking av tomme sprøyter

Maskinen tar imot forseglede bokser med sterile sprøyter og for at de skal kunne fylles med innhold må oppakningen foregå i et miljø med strenge krav til renhet. Maskinen er laget for å sikre en laminær luftstrøm langs flatene for å ikke virvle opp partikler og renheten i luften blir kontinuerlig overvåket. 

På høyre side kommer det forseglede bokser inn. Forseglingslokk blir tatt av og sendt ut av maskinen gjennom en sjakt. Deretter blir gitteret med sprøytene løftet ut og plassert i en stasjon hvor sprøytene blir heist opp av en gaffel-innretning. Sprøytene blir deretter skjøvet av gaffelen og ned på to vibratorskinner til fyllemaskinen som er neste steg i prosessen. Gitteret som sprøytene stod i blir sendt ut en sjakt på venstre side av maskinen, og den tomme sprøyteboksen blir sendt ut igjen på høyre side av maskinen til en automatisk stablestasjon.

Via operatørpanelet kan man styre og følge produksjonen og velge program for de ulike sprøytestørrelsene. 

Dokumentert designprosess

GE kom til oss med en kravspesifikasjon og et ønske om en ny maskin. Vi lagde en del ulike forslag og landet til slutt på en maskin vi kunne tilby og som oppfylte kravene. Designet ble godt dokumentert for å sikre at alle krav var ivaretatt. Det var også flere runder med kunden for å få innspill og kommentarer på løsningene underveis.

Liten plass 

- Det som var særlig utfordrende og interessant med denne maskinen var at vi må gjøre veldig mange operasjoner på et veldig lite område. Det gjør at man må ha full kontroll på alle bevegelser i maskinen slik at ulike deler ikke kolliderer med hverandre - nesten som et skyvespill, forteller prosjektleder hos Cody Jared Hansen.  

Magnus Skoglund Larsen
Salgssjef
Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler.

991 22 505 magnus@cody.no