Hjem Våre tjenester Automatisering
Automatisering

Løsninger som skaper verdi for deg

Automasjonsløsninger som effektiviserer produksjonsprosesser og forbedrer lønnsomheten.

Produksjon- og prosessindustri blir stadig mer automatisert og det kreves ofte komplekse systemer for å innfri krav om produktivitet, pålitelighet og sikkerhet. Vi i Cody forstår utfordringene produksjonsindustrien står overfor i dagens konkurranseutsatte marked. Derfor fokuserer vi på å levere skreddersydde automasjonsløsninger som effektiviserer produksjonsprosesser og forbedrer lønnsomheten.

Vi starter med en analyse av dine nåværende produksjonsprosesser for å identifisere flaskehalser og forbedringsområder. Basert på analysen utvikler vi tilpassede automasjonsløsninger som er best egnet til løse oppgaven. Vi sørger for sømløs integrasjon av våre løsninger med dine eksisterende systemer og sørger for minimalt driftsavbrudd under implementeringen. Vi gir omfattende opplæring til dine ansatte og tilbyr support for å sikre best mulig utnyttelse av automatiseringsteknologien.

Vi leverer komplette stand-alone løsninger, men vi har også mye erfaring med å integrere våre løsninger i eksisterende produksjon.

Robotisering

Roboter er en sentral del av moderne produksjon og Cody leverer både maskiner med egne roboter og maskiner som samhandler med eksisterende robotløsninger. Cody tilbyr avanserte robotløsninger som kan automatisere en rekke oppgaver og prosesser.

Fleksibilitet: Robotløsninger kan tilpasses for å utføre et bredt spekter av oppgaver, fra montering og pakking til sveising og materialhåndtering.

Effektivitet: Øk produksjonshastigheten og reduser nedetid ved å bruke roboter til repetitivt og arbeidskrevende arbeid.

Presisjon: Roboter gir høy presisjon og nøyaktighet, noe som forbedrer produktkvaliteten og reduserer feilmarginer.

Sikkerhet: Automatiserte systemer reduserer behovet for menneskelig inngrep i farlige eller monotone oppgaver, noe som forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

PLS

Hos Cody spesialiserer vi oss i design, programmering og vedlikehold av PLS-systemer som styrer og overvåker produksjonsprosesser. Våre løsninger sikrer pålitelig drift, høy nøyaktighet og enkel integrasjon med eksisterende systemer.

Tilpasning: Vi skreddersyr PLS-løsninger tilpasset dine spesifikke behov.

Effektivitet: Våre systemer forbedrer prosesseffektiviteten og reduserer nedetid.

Support: Vi tilbyr omfattende support og vedlikehold for å sikre kontinuerlig drift.

Vi har ekspertise i Allen Bradley, Siemens, Unitronics og Phoenix, men kan også programmere annet fabrikat om ønskelig.

HMI

Mange maskiner må kunne styres av en operatør, enten ved hjelp av knapper og lys, paneler eller distribuerte kontrollsystem på egne datamaskiner.

Hos Cody utvikler vi intuitive og pålitelige HMI-løsninger som gir operatører enkel tilgang til viktig informasjon og kontroll over maskiner og systemer.

Brukervennlighet: Våre HMI-løsninger er designet med brukeren i fokus, og tilbyr enkle og intuitive grensesnitt som gjør det lett for operatører å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser.

Tilpasning: Hvert HMI-system kan skreddersys for å møte spesifikke behov og krav fra ulike produksjonsmiljøer. Vi tilbyr fleksible design som kan tilpasses dine unike arbeidsflyter og operasjonelle behov.

Sanntidsovervåking: Våre HMI-er gir sanntidsdata om produksjonsstatus, maskinhelse og ytelse, slik at operatører kan ta informerte beslutninger og reagere raskt på eventuelle problemer.

Sikkerhet: Med våre HMI-løsninger kan du sette opp ulike tilgangsnivåer og brukerautentisering for å beskytte kritiske systemer og data.

Våre HMI-løsninger er utviklet for å forbedre interaksjonen mellom mennesker og maskiner, øke produktiviteten og sikre høy kvalitet i produksjonsprosesser. Kontakt oss for å finne ut hvordan våre HMI-løsninger kan bidra til å optimalisere dine operasjoner.

Kamerasystemer

Våre vision-løsninger gir deg muligheten til å automatisere inspeksjon og kvalitetskontroll med enestående nøyaktighet.

Kvalitetskontroll: Automatiserte inspeksjonssystemer som raskt identifiserer defekter og avvik, sikrer at bare produkter av høyeste kvalitet når markedet.

Presisjon: Avanserte kameraer og bildeteknologi gir nøyaktig måling og verifisering av produkter og komponenter.

Sporbarhet: Våre vision-systemer gjør det enkelt å spore og dokumentere produksjonsprosessen, noe som er avgjørende for kvalitetsstyring og sertifisering.

Integrasjon: Sømløs integrasjon med eksisterende produksjonslinjer og automasjonssystemer for å sikre en smidig og effektiv arbeidsflyt.

Tilpasning: Skreddersydde løsninger som er designet for å møte spesifikke behov og utfordringer i din produksjonsprosess.

Våre vision-systemer gir deg en pålitelig og effektiv måte å overvåke og forbedre kvaliteten på produktene dine, noe som fører til økt kundetilfredshet og god økonomi.

Nettverk

Vi bruker anerkjente produkter, hovedsaklig fra Allen Bradley, Phoenix Contact og Cisco, for å designe en topologi som ivaretar effektivitet og sikkerhet. Vi tilbyr også løsninger for fjerntilkobling og diagnostikk på maskiner via vår VPN-struktur.

Nettverksdesign: Robust og sikker nettverksinfrastruktur for dine automasjonssystemer.

Fjerndiagnostikk: Overvåk og diagnostiser systemer eksternt for rask problemløsning.

Logging, resepthåndtering og rapportering

Basert på kundens ønsker kan vi tilby produkter og tjenester som muliggjør sporbarhet og analyse av produksjonen..

Datainnsamling: Automatisk logging av kritiske data fra produksjonen.

Rapportering: Tilpassede rapporter som hjelper deg å overvåke ytelse og identifisere forbedringsområder.

For å forenkle og sikre god dataflyt mellom kundens IT-systemer og produksjonsmaskiner (OT-systemer) har vi utviklet en software kalt TITAAN. TITAAN kan fange data fra produksjonen på flere ulike måter. All data merkes med tidsstempel og lagres sikkert, slik at de er tilgjengelige for automatisk rapportering, visning i dashbord, eksport eller søk. I tillegg håndterer programvaren parameterendringer og brukerhandlinger (audit trail), elektroniske signaturer, resepter, alarmlogger og rapporter. TITAAN brukes i dag av blant andre Bayer, ABB og TechnipFMC. Les mer...

Servosystemer

Servodriftssystemer gir presis kontroll over bevegelse og posisjon i automatiserte prosesser. Vi har lang erfaring med bruk av avanserte servosystemer fra et stort antall prosjekter.

Cody tilbyr avanserte servodriftløsninger som forbedrer ytelsen og påliteligheten til dine maskiner og utstyr.

Presis kontroll: Høy nøyaktighet og responsiv kontroll for komplekse bevegelser.

Effektivitet: Reduserer energiforbruk og øker maskineffektiviteten.

Fleksibilitet: Mange valgmuligheter på både størrelse og utforming.

Instrumentering

Cody tilbyr ekspertise innen elektronikk og instrumentering for å sikre at dine systemer opererer med maksimal effektivitet og nøyaktighet. Våre maskiner blir selvfølgelig levert med el-skjema i henhold til gjeldende standard.

Presisjon: Vi bruker høykvalitets sensorer og instrumenter for nøyaktig måling.

Integrasjon: Våre løsninger kan integreres sømløst med dine eksisterende systemer.

Pålitelighet: Vi sørger for robust og pålitelig drift under alle forhold.

Codys ingeniører designer, tegner og instrumenterer styresystemet for å lage robuste maskiner som møter kundens krav.

Magnus Skoglund Larsen
Salgssjef
Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler.

991 22 505 magnus@cody.no
Har du et spennende prosjekt?
Fortell oss
Sjekk ut Cody-prosessen
Vår prosess