TITAAN

Vi i Cody har brukt vår brede erfaring fra en rekke ulike bransjer til å utvikle TITAAN etter farmasøytisk standard. TITAAN er en digital løsning for å samle og lagre data fra nye og eksisterende maskiner. TITAAN håndterer også elektroniske signaturer, resepter, alarmlogger og rapporter.

Noen av våre kunder er

ABB Invertert Bayer Neg

Om TITAAN

TITAAN består av flere moduler, slik at man kan velge etter behov. Dette gjør at TITAAN kan brukes både i små produksjonsbedrifter og i store farmasiselskaper.

Datalogging

TITAAN kan logge data på tre forskjellige måter:

  • Enkel datalogging
  • Validert datalogging
  • Read-only datalogging

TITAAN kan logge alarmer fra PLSer og andre OPC-enheter.

Rapportering

TITAAN har en integrert og fleksibel rapportdesigner. Rapporter kan hente data fra TITAAN og presentere dem i diagrammer, tabeller eller lister. Bilder fra vision-systemer kan hentes inn i rapportene. Rapporter kan skrives ut eller lagres i en rekke ulike formater via TITAAN-portalen. Rapporter kan også skrives ut direkte fra maskin/PLS. En typisk rapport kan være batchrapport med elektroniske signaturer.

Produktresepter

TITAAN håndterer produktresepter. Maskinen kan alltid hente siste versjon av resepten fra TITAAN. Endringer av reseptene kan gjøres fra portalen, fra en PLC eller fra en ekstern database. Alle endringer i reseptene er sporbare.

Brukertilgang / elektroniske signaturer

Maskiner kan bruke TITAAN for innlogging og elektroniske signaturer. Det kan skilles mellom ulike brukernivåer for å sikre maskinen mot uautoriserte parameterendringer eller lignende. Denne løsningen er i dag i bruk i farmasøytisk industri.

Audit trail

Alle parameterendringer og brukerhandlinger kan logges i audit trail-modulen. Følgende informasjon logges

  • Når ble endringen gjort
  • Hvem gjorde endringen
  • Hvor ble endringen gjort
  • Hva ble endret
  • Hvorfor ble endringen gjort
  • Hva var den gamle verdien
  • Hva er den nye verdien

ERP / Eksterne databaser

TITAAN kan settes opp til å kommunisere med eksterne SQL-databaser. Dette kan gjøres on-demand eller periodisk. En av våre kunder bruker denne modulen for å hente testresepter fra et eksternt system når de leser av strekkoden på et produkt. Når testen er fullført, blir testresultatene logget til TITAAN, som synkroniserer resultatene til en ekstern database hvert femte minutt. Dersom databasen ikke er tilgjengelig, vil TITAAN fortsette å prøve å synkronisere hvert femte minutt til databasen er oppe igjen. Slik kan produksjonen eller testingen fortsette med lokal lagring.

Prosjekter

 

Daglig leder

Ken André Myhra Kihle

Ken André har en master i kybernetikk fra NTNU og har vært hos oss siden 2016. Han har blant annet jobbet med programmering, TITAAN, HMI, trådløs posisjonering, kvalitetssystem og salg. Siden februar 2019 er han daglig leder. Ken André er interessert i ølbrygging og fotball og konkurrerer med Magnus om å ha den særeste musikksmaken i Cody.

+47 99 22 48 42
ken.andre@cody.no