Hjem Våre prosjekter Bayer: Utvikling av robot til dispensering av thorium-227

Bayer: Utvikling av robot til dispensering av thorium-227

Bransje
Farmasi
Tjeneste
Automatisering

Cody har bred kunnskap og erfaring innenfor farmasi og radiofarmasi og har utviklet og levert produksjonsutstyr til Bayer over lang tid. Denne gangen har vi har hatt gleden av å levere en helt spesiell robot for dispensering av radionukliden thorium-227. Thorium-227 benyttes i produksjonen av Bayer’s innovative legemidler som er under klinisk utprøving.

Bayer er en spennende kunde i en bransje som setter høye krav til Cody når det gjelder både presisjon og kreativitet. Roboten må kunne fungere i et krevende miljø med radioaktivitet og syredamp, og dermed kunne utføre oppgaver som ellers ville utsatt en operatør for helserisiko. I tillegg er det designet inn egenskaper som gjør at roboten kan demonteres og monteres med enkle verktøy, og fraktes inn og ut av den lille sluseporten til den bly-skjermede hanskeboksen der roboten brukes. Her har Bayer og Cody samarbeidet i design- og utviklingsfasen for å komme frem til en optimal løsning.

Roboten er laget for å dispensere et kjemikalie inneholdende Thorium i hetteglass. Operasjonen krever høy grad av sikkerhet og stabilitet for å unngå utilsiktet søl av radioaktiv væske. Roboten bytter automatisk pipettespissen etter et gitt antall fyllinger, og sjekker at både pipettespiss og hetteglass er til stede før fyllingen utføres. For å skjerme operatøren ved produksjonsoppstart og -avslutning, har vi også laget et blyskjermet lokk for brettet som holder hetteglassene.

Cody står for hele leveransen – fra styresystem til robot, dokumentasjon og validering.

Roboten ble levert i en beskyttende Peli case.
Magnus Skoglund Larsen
Salgssjef
Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler.

991 22 505 magnus@cody.no