Hjem Våre prosjekter Miljø Norge: Automatisert resirkulering av brannslukkingsapparater

Miljø Norge: Automatisert resirkulering av brannslukkingsapparater

Miljø Norge er et industriselskap med en målsetning om å gjenbruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Deres første sirkulære produkt er brannslukkere, der de ønsker å bidra til at gjenbruk erstatter behovet for import av nyproduserte slukkere. Utdaterte brannslukkere tas inn til service og returneres tilbake til markedet, like gode som nye. Vi i Cody har samarbeidet med Miljø Norge for å lage en effektiv og fleksibel resirkuleringsprosess for disse. 

- Vi i Cody heier selvfølgelig på initiativ som sparer samfunnet for miljøavtrykk, og ble engasjert her fordi det fantes et stort potensial for å automatisere prosessen med å resirkulere brannslokkingsapparater, forteller daglig leder i Cody, Ken André Myhra Kihle.

Samtidig var det behov for mye eksperimentell utvikling på de ulike delene av prosessen for å kunne håndtere det store spekteret av slukkere og pulvertyper. Det har vært krevende, men det gir jo en desto bedre følelse når man får det til!

Spesialtilpasset løsning som gradvis kan fullautomatiseres

Cody har designet en komplett produksjonslinje med modulært fokus, slik at hver del kan automatiseres ytterligere ved behov. Det er rigget opp en palettbane hvor hver pallett er merket med en RFID tag, som gjør at slukkerne kan spores gjennom hele prosessen. Hver stasjon tilpasser operasjonene sine etter produktet og logger alt av produksjonsdata ved hjelp av TITAAN.

Vi har begynt med noen automatiske stasjoner, kombinert med flere manuelle stasjoner. Etterhvert som man kjører inn systemet, fjerner man manuelle operasjoner, og erstatter dem med automatiserte operasjoner. Dette gjør løsningen svært kostnadseffektiv fordi Miljø Norge selv kan prioritere hva som automatiseres ved behov. Slik fordeler man investeringen, kontra at alt fullautomatiseres med en gang.

I 2022 leverte vi løsningen med 3 automatiserte stasjoner installert, mens 3 nye er installert i 2023. Disse erstatter bl.a. mer av den manuelle jobben som å løsne og skru av håndtaket på toppen.

- Dette har vært et svært spennende oppdrag hvor vi har levert en komplett resirkuleringsløsning, men hvor det er lagt til rette for at Miljø Norge trinnvis øker automatiseringsgraden i takt med produksjonsbehovet. Denne løsningen er begge parter fornøyd med, og vi gleder oss til å følge Miljø Norge videre, avslutter Ken André.

Les mer om den spennende løsningen på Miljø Norge sine egne sider.

Daglig leder
Ken André Myhra Kihle

Ken André har en master i kybernetikk fra NTNU og har erfaring med programmering, automasjon, kontrollsystemer og kvalitetsledelse. Siden 2019 har han vært vår daglige leder.

992 24 842 ken.andre@cody.no