Hjem Våre prosjekter Mens mange snakker om utfordringene, har Cody løst dem – med TITAAN

Mens mange snakker om utfordringene, har Cody løst dem – med TITAAN

Bransje
Farmasi

Under World Economic Forum i Davos i januar 2015, erklærte Tysklands forbundskansler Angela Merkel blant annet: Tiden er inne for en sammensmelting mellom internettverdenen og den industrielle produksjonen. I Tyskland kaller vi det Industri 4.0 (I4). Senere presiserte Merkel: Skrittet mot en digitalisering av den industrielle produksjonen er en forutsetning for opprettholdelsen av høy produksjonsrate – og levestandard.

TITAAN ER SVARET

De som leter, vil finne en rekke ulikt formulerte definisjoner av I4. Felles for dem alle, er at de forutsetter et grensesnitt mellom alle systemer; mellom maskin og IT og fra maskin til maskin. Cody har kompetanse på OT-/maskinsiden – og på database-/PC-/IT-siden. Vi har derfor laget TITAAN som en «missing link» mellom de to verdenene.

Til tross for lav inngangskost og lav brukerterskel: TITAAN svarer opp Angela Merkels utfordring. TITAAN er I4 i praksis! I tillegg er TITAAN bransjeledende på pris.

SLIK FUNGERER DET

Vi ser kompleksiteten og vi ser at det er ulike plattformer med ulike fagdisipliner involvert. Vi ser også at noen bransjer, for eksempel farmasi, stiller høye krav til dataintegritet, mens andre bare på en enklest mulig måte vil hente data fra produksjonen til IT-siden, for deretter å kunne kjøre dataanalyser eller maskinlæringsverktøy. TITAAN løser alt dette.

TITAAN passer både små og store virksomheter, er skalerbar, modulbasert og utbyggbar, og kommuniserer opp – og ned – i to forskjellige plattformer. Nærmere bestemt OPC mot maskinverdenen – og SQL opp mot IT-verdenen.

BEVIST KVALITET

Bayer produserer den radioaktive kreftmedisinen Xofigo ved Institutt for Energiteknikk (IFE). I 2016 fikk Cody i oppdrag å utvikle og bygge en inspeksjons- og pakkelinje for denne medisinen. Med Bayer som en av de første kundene, ble derfor TITAAN utviklet etter farmasøytisk standard. Det garanterer for et funksjonalitets- og sikkerhetsnivå som er mer enn godt nok for alle bransjer.

Magnus Skoglund Larsen
Salgssjef
Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler.

991 22 505 magnus@cody.no