Nyhetsbrev

Få de siste sakene fra Cody på e-post

MINN MEG PÅ DETTE SENERE

FARMASI

Hjem /

farmasi

Farmasi

NORGES FREMSTE LEVERANDØR AV SPESIALDESIGNEDE LØSNINGER FOR FARMASØYTISK PRODUKSJON

Cody leverer spesialdesignede løsninger for flere ulike bransjer, og har de siste ti årene satset stadig mer på vår erfaring innen produksjonsutstyr for farmasi. Å levere spesialdesignet utstyr til denne bransjen er krevende, og man må ha full kontroll på materialvalg, utforming, funksjonalitet og maskinens digitale styresystem. Det har Cody opparbeidet seg solid kompetanse på gjennom flere års samarbeid med farmasiselskaper som Bayer, GE Healthcare og Vistin Pharma. GMP ligger lengst frem i pannebrasken til Codys ansatte, og vi leverer systemene ferdig validert og klare for produksjon. Vi ser at kundene våre setter spesielt pris på at vi forstår bransjeterminologien og kan levere løsninger de er trygge på. Farmasi og radiofarmasi setter spesielt høye krav til sporbarhet, batchregnskap og tilgangskontroll, noe vi har laget egne løsninger for.

VALIDERT DATAFANGST

I arbeidet med utvikling av produksjonsmaskiner i farmasibransjen har Cody sett behovet for en digital løsning for å samle og lagre data fra nye og eksisterende maskiner og gjøre disse tilgjengelige for ulike IT-plattformer. Kort sagt: “The missing link” mellom produksjonsmaskinene og bedriftens overordnede IT-system. Derfor har vi laget en egen programvare kalt TITAAN som dekker dette behovet, og som oppfyller industrikravene for farmasøytisk produksjon (GAMP5, 21 CFR Part 11). TITAAN kan fange data fra produksjonen på flere ulike måter. All data merkes med tidspunkt og lagres sikkert og tilgjengelig for automatisk rapportering, visning i dashboard, eksport eller søk. I tillegg håndterer programmet parameterendringer og brukerhandlinger (audit trail), elektroniske signaturer, resepter, alarmlogger og rapporter. TITAAN brukes i dag av blant andre BayerABB og TechnipFMC.

MODULBASERT PRODUKSJON OG PERSONLIG TILPASSEDE PRODUKTER

På grunn av vår erfaring innen maskindesign fikk vi i 2019 en forespørsel fra Sintef om å bli partner i et europeisk forskningsprosjekt som tar sikte på å utarbeide og teste en fullstendig verdikjede for "personalized fast-moving consumer goods". Målet er å legge til rette for konkurransedyktig produksjon av skreddersydde produkter, altså små batcher, samt validering av resepter. EUs satsning på "Factories of the Future" åpnet for at dette prosjektet fikk støtte via Horizon 2020-programmet.

Den beste sammenligningen for å si noe om hva dette prosjektet går ut på er maskinene som blander riktig farge til deg i malingsbutikken. I første omgang skal vi utvikle minifabrikker som kan produsere vaskemidler, men på sikt er målet at minifabrikker kan produsere personlig tilpassede produkter innen alt fra bakevarer til legemidler. Vi ser et stort potensiale for dette innen legemiddelindustrien, selv om de strenge regulatoriske kravene selvsagt gir ekstra utfordringer her.

Minifabrikken, der produktene lages, skal settes sammen av ulike produksjonsmoduler som tilfører produktet ulike egenskaper. Noen moduler kan ha oppvarming som sin oppgave, mens andre kanskje skal riste eller røre sammen ingrediensene på en bestemt måte. Hele minifabrikken bygges opp slik at moduler kan settes til resten av produksjonsanlegget uten at de eksisterende komponentene trengs å endres. I utgangspunktet skal denne maskinen, med små endringer, kunne produsere nærmest hva som helst. Hvis vi ønsker å lage brød med den, lager vi kanskje en eltemodul, en hevemodul og en stekemodul, og dermed har vi laget en bakemaskin.

BRED ERFARING

Cody har siden oppstart satset på spesialmaskiner innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi ser at vår varierte kompetanse og erfaring er nøkkelen til å finne de optimale løsningene i nye prosjekter, enten det er innen avansert montasjeutstyr for subsea-produkter, hjelpemidler eller medisinsk utstyr. Ved siden av vår hovedvirksomhet innen utvikling av produksjonsmaskineri og relatert utstyr tar Cody også på seg oppdrag innen produktutvikling. Også her er bredden stor med produkter som grønn løsammunisjon, sensorsystemer og nevnte hjelpemidler. Vi har et konstant blikk på kostnadseffektiv produksjon, og tenker hele tiden på at det skal være mulig å produsere produktene vi utvikler på en god måte. Vi kan følge et prosjekt fra ideen om et produkt, gjennom utviklingsprosessen og helt til automatisert produksjon. Med dette som bakgrunn skal vi være en tydelig bidragsyter til økt verdiskapning i Norge.

Salgssjef

Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler. Magnus er ekstremt interessert i hornhøyttalere og går ikke av veien for å bygge om huset for å bedre akustikken.

+47 991 22 505 magnus@cody.no

Prosjekter