Home Our services Studier og forprosjekter
Studier og forprosjekter

De første stegene

Har du eller din bedrift har en ide eller ett ønske til forbedring? Da kan et forprosjekt sammen med Cody hjelpe deg i riktig retning.

Studier / forprosjekt

De fleste av Codys leveranser innen spesialmaskiner og produktutvikling starter med en studie / et forprosjekt. Forprosjektfasen er en avgjørende del av utviklingsprosessen, da den legger grunnlaget for et vellykket prosjekt ved å definere mål, identifisere krav og utføre nødvendige analyser. Det er i studiene / forprosjektene Cody har sine største innovasjoner, og har størst potensiale til å finne de optimale løsningene for kundene. Vi ser at jo tidligere vi blir involvert i et prosjekt, jo bedre er det for sluttresultatet. Et forprosjekt hos Cody kan inneholde følgende hovedmomenter:

 1. Definere mål og omfang
  Hva skal maskinen/produktet oppnå, og hvilke spesifikke behov skal den dekke? Definere overordnede krav til løsning.

 2. Kreativ fase
  Codys utviklere arbeider kreativt med flere potensielle løsninger og metoder, før en anbefalt løsning presenteres.

 3. Kravspesifikasjon
  Identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Involvere interessenter, inkludert operatører, ingeniører og ledelse for å sikre at alle behov og forventninger blir fanget opp.

 4. Risikoanalyse
  Identifisere mulige risikoer knyttet til teknologivalg, prosjektgjennomføring og drift.

 5. Designspesifikasjon
  Utvikle et konseptdesign som viser en grov skisse av maskinens utforming og funksjon.

 6. Tilbud på detaljdesign, bygging og leveranse av løsning.

Studier og forprosjekter tilbyr vi gjerne til tid og kost med en avtalt kostnadsramme.

Se hvordan et prosjektløp kan se ut
Cody-prosessen
Magnus Skoglund Larsen
Sales manager
Magnus Skoglund Larsen

Magnus is our sales manager, and with his experience in both mechanical design, automation, and project management, he has full control over what Cody can deliver. He delves deep into the Machinery Directive, CE marking, and harmonized standards to ensure that what we deliver complies with laws and regulations. Magnus is extremely interested in horn speakers and doesn't shy away from renovating the house to improve acoustics.

+47 991 22 505 magnus@cody.no
Har du et spennende prosjekt?
Fortell oss