Hjem Våre prosjekter ABB: Kontakttrykksmåler

ABB: Kontakttrykksmåler

I ABBs produksjon av høyteknologisk utstyr er det viktig å kvalitetssikre nøkkelkomponenter før de sammenstilles til et ferdig produkt. Derfor har vi laget et testapparat som måler kontakt-trykket på en komponent som inngår i deres nettstasjoner.

Komponenten som testes er en såkalt tulipankontakt, og inngår i ABBs avanserte produkter som lages her i Skien. Kontakten består av flere segmenter som står i en sirkel, og en av utfordringene har vært å finne en målemetode som måler totalt trykk fra disse segmentene og inn mot flaten de møter. En helt spesiell geometrisk utforming av målepunktene, samt bruk av høyoppløst veiecelleteknologi har vært nøkkelen for repeterbar og robust funksjonalitet.

Komponenten settes inn i testeren, som så utfører måleprosessen. Resultatet vises på panelet sammen med en indikasjon på om komponenten er underkjent eller godkjent. Resultatet logges og rapporteres videre.

Apparatet er designet for montering i et arbeidsbord.

Cody har levert ulike spesialdesignede løsninger til ABB i over 20 år og kjenner godt til deres produkter og produksjonen i Skien. Et slikt samarbeid og innsikt gjør oss i stand til å lage bedre og mer helhetlige løsninger sammen med kunden.

Magnus Skoglund Larsen
Salgssjef
Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler.

991 22 505 magnus@cody.no