Hjem Våre prosjekter Horizon Europe: Videreutvikling av konseptmaskin

Horizon Europe: Videreutvikling av konseptmaskin

Nylig fikk vi i Cody tildelt nærmere 3 millioner kroner fra EU til å videreutvikle et prosjekt som startet opp tilbake i 2019. Siden da har vi utviklet to demonstrasjonsenheter, som skal gi forbrukere mulighet til å skreddersy egne forbruksvarer. Les mer om første del av prosjektet her: https://cody.no/diy4u-fablab

Maskinene er installert, og prosjektet har fått mye oppmerksomhet. Det er blant annet trukket frem som en suksesshistorie av EU i kategorien: “Factories of the Future.” For det er nettopp det disse maskinene er tuftet på. At de skal revolusjonere fremtiden innen produksjon av forbruksvarer, hvor det stadig blir mer ettertraktet å skreddersy produkter til egne behov.

Siden EU-kommisjonen så et stort potensiale i løsningen som ble utviklet i forrige prosjekt, oppfordret de partnerbedriftene til å søke midler til videreutvikling av prosjektet. Mange av de sentrale partnerne, deriblant Cody og Sintef, søkte dermed på en ny utlysning, som resulterte i at partnerne ble tildelt 30 millioner kroner totalt over prosjektetperioden.

Fire konkrete produktkategorier skal testes 

Maskinen som skal benyttes er installert hos Sintef på Herøya i Porsgrunn. Denne maskinen skal tilpasses for å kunne produsere innenfor fire produktkategorier; dyrefor, frokostblanding, drikke og plantegjødsel. En av partnerne jobber med løsninger innenfor skreddersydd dyrefor, og skal bidra med sin kunnskap og behov inn i arbeidet.

-At vi skal jobbe på enheten som står på Herøya gir store muligheter for testing og utførelse av nødvendige endringer, da vi ikke er langt unna, sier ansvarlig prosjektleder i Cody, Jared Hansen.  

I første fase laget vi i Cody selve fundamentet og infrastrukturen, altså de to maskinene / demonstrasjonsenhetene, og nå er det modulene som skal utforskes og jobbes med. Disse skal tilpasses både størrelse på doseringer og ingredienser, det være seg pulver, flytende stoffer etc. I tillegg må det trolig utvikles nye moduler med helt nye funksjoner. 

-EU sitt formål med prosjektet er å tilrettelegge for produksjon i Europa i fremtiden, og det synes vi det er veldig stas å få være en del av, avslutter Jared. 

Prosjektet har fått navnet STARHAUS og består av 13 partnerbedrifter. Prosjektet er planlagt å foregå de 3 neste årene. 

STARHAUS stand på Industriuka i Porsgrunn i 2024
Daglig leder
Ken André Myhra Kihle

Ken André har en master i kybernetikk fra NTNU og har erfaring med programmering, automasjon, kontrollsystemer og kvalitetsledelse. Siden 2019 har han vært vår daglige leder.

992 24 842 ken.andre@cody.no