Hjem Aktuelt Cody tas inn som medlem i Oslo Cancer Cluster

Cody tas inn som medlem i Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster (OCC) er en non-profit forsknings- og næringsklynge innen kreft. Klyngen har som mål å akselerere utviklingen av ny kreftbehandling og diagnostikk – til det beste for kreftpasientene.

OCC er en nasjonal ideell medlemsorganisasjon med mer enn 90 medlemmer. Medlemmene består av sykehus, forskningssentre, pasientorganisasjoner, oppstartsselskaper, bioteknologiselskaper, globale legemiddel- og teknologiselskaper, investorer, finansinstitusjoner, samt tjenesteleverandører – alle som jobber innen kreftområdet. Sammen dekker de hele verdikjeden innen onkologi, fra forskning til levering av nye terapeutiske midler og diagnostikk til pasienter over hele verden. Nå har vi i Cody også inngått medlemskap. 


Introdusert via farmasibransjen

I Cody har vi jobbet med kunder innen farmasi og radiofarmasibransjen i en årrekke, og har dermed via dem blitt introdusert for OCC og deres gode arbeid og initiativer. Høsten 2023 var vi også invitert til Bayer sitt 10-års jubileum for deres norskutviklede kreftmedisin Xofigo, som ble avholdt hos OCC i Oslo. Det er en medisinsk reise vi er stolte av å ha vært med på fra starten ved å lage hotcell produksjonsutstyr og pakke- og inspeksjonsmaskineri for medisinen. 

Søkte om medlemskap

Det er åpent for leverandørbedrifter å søke om medlemskap i OCC. - Vi holdt en pitch rundt vårt arbeid med kreftmedisin, og fikk positiv respons og godkjent medlemskap i desember 2023, forteller salgssjef i Cody Magnus Skoglund Larsen.

 En av hovedprioriteringene til klyngens medlemmer er å sikre pasienter rask tilgang til nye medisiner og diagnostiske verktøy under utprøving. OCC arrangerer seminarer og møter for å bedre samarbeid, bygge nettverk, samt å dele informasjon, kompetanse og erfaring. 

-Det er med stolthet vi inngår medlemskap i OCC. Å få være en del av et nettverk med så mange dyktige medlemmer gir oss en større arena til å vise hva vi kan bidra med av vår kompetanse for at disse bedriftene kan utvikle sine prosesser og produksjonsmetoder. Dette har vi allerede gjort i samarbeid med Bayer og Xofigo, som er den første godkjente alfa-emitterende medisinen på markedet. Vi kan bidra med vår praktiske erfaring for å utvikle prosesser og produksjonsutstyr for produksjon av radiofarma og andre farmasiprodukter, sier Skoglund Larsen

Inspirerende å være en del av 

-Vi i Cody er heldige som får jobbe med veldig mye spennende på tvers av ulike bransjer og tjenester hver eneste dag. Likevel er det å få være en del av OCC, et sted der fremtidens medisiner blir utviklet, høyt oppe på skalaen for hvorfor det er motiverende å gå på jobb hver dag. Vi ser frem til mange inspirerende og nyttige samlinger og workshops i tiden som kommer, og håper og tror vi har mye å bidra med, avslutter Skoglund Larsen. 

Magnus Skoglund Larsen
Salgssjef
Magnus Skoglund Larsen

Magnus er vår salgssjef, og med sin erfaring fra både mekanisk design, automasjon og prosjektledelse har han full kontroll på hva Cody kan levere. Han graver seg dypt ned i maskindirektivet, CE-merking og harmoniserte standarder slik at det vi leverer tilfredsstiller lover og regler.

991 22 505 magnus@cody.no