Newsletter

Receive the latest news from Cody by e-mail

Remind me later
main /

utvikling-av-robot-til-dispensering-av-thorium-227

Utvikling av robot til dispensering av thorium-227

´

Cody har bred kunnskap og erfaring innenfor farmasi og radiofarmasi og har utviklet og levert produksjonsutstyr til Bayer over lang tid. Denne gangen har vi har hatt gleden av å levere en helt spesiell robot for dispensering av radionukliden thorium-227. Thorium-227 benyttes i produksjonen av Bayer’s innovative legemidler som er under klinisk utprøving.

Bayer er en spennende kunde i en bransje som setter høye krav til Cody når det gjelder både presisjon og kreativitet. Roboten må kunne fungere i et krevende miljø med radioaktivitet og syredamp, og dermed kunne utføre oppgaver som ellers ville utsatt en operatør for helserisiko. I tillegg er det designet inn egenskaper som gjør at roboten kan demonteres og monteres med enkle verktøy, og fraktes inn og ut av den lille sluseporten til den bly-skjermede hanskeboksen der roboten brukes. Her har Bayer og Cody samarbeidet i design- og utviklingsfasen for å komme frem til en optimal løsning.

Roboten er laget for å dispensere et kjemikalie inneholdende Thorium i hetteglass. Operasjonen krever høy grad av sikkerhet og stabilitet for å unngå utilsiktet søl av radioaktiv væske. Roboten bytter automatisk pipettespissen etter et gitt antall fyllinger, og sjekker at både pipettespiss og hetteglass er til stede før fyllingen utføres. For å skjerme operatøren ved produksjonsoppstart og -avslutning, har vi også laget et blyskjermet lokk for brettet som holder hetteglassene.

Cody står for hele leveransen – fra styresystem til robot, dokumentasjon og validering.

SALES MANAGER

Magnus Skoglund Larsen

Magnus is our sales manager and with experience in mechanical design, automation and project management. He has deep knowledge in laws, directives and standards and performs risk analysis and compliance testing.

+47 991 22 505 magnus@cody.no