TechnipFMC: Løfte- og montasjeutstyr

Løfte- og montasjeutstyr for TechnipFMC

Vi får stadig forespørsler på å utvikle montasjeverktøy, fiksturer og løfteåk. Her har vi laget utstyr for å håndtere et høyteknologisk produkt gjennom hele produksjonen – fra varemottak, interntransport, montasje og test. Løfteåket er justerbart til produktets forskjellige faser gjennom produksjonen, da det endrer balansepunkt avhengig av hvor mye utstyr som er montert. Produktet kan håndteres sikkert i de spesiallagede trallene. Trallene kan videre forankres i de forskjellige montasjefiksturene, som plasserer tunge og sensitive komponenter mot hovedproduktet med små toleranser og forsiktige bevegelser. Her er viktige detaljer på plass, som ESD-sikker utførelse på alle komponenter og momentavlesning på presspasninger.

Sales Manager

Magnus Skoglund Larsen

Magnus is our sales manager and with experience in mechanical design, automation and project management. He has deep knowledge in laws, directives and standards and performs risk analysis and compliance testing.

+47 99122505
magnus@cody.no

Newsletter

Receive the latest news from Cody by e-mail

Remind me later