Cody og Sintef skal lage fremtidens produksjon

Cody og Sintef skal lage fremtidens produksjon - EU støtter med millioner

60 millioner fra Horizon 2020

Tidlig i 2019 søkte Sintef, Cody og ti andre europeiske selskaper om støtte fra EUs Horizon 2020 program for å utvikle fremtidens løsning for "fast moving consumer goods"(FMCG). Nå har EU godkjent søknaden og støtter prosjektet med nesten 6 millioner euro. FMCG går ut på at forbrukeren kan skreddersy et produkt til sine preferanser via en digital platform, og at produktet så blir produsert automatisk i en maskin/fabrikk. Prosjektet tar for seg hele verdikjeden fra kundens ønsker og krav til produktet, generering og evaluering av oppskrifter, produksjon, levering og til slutt tilbakemeldinger fra kunden.

Produksjonen skal planlegges og testes digitalt med utgangspunkt i blant annet kundens krav, lovkrav og produksjonsmessige muligheter og begrensninger, samt eventuelle kjemiske muligheter og begrensninger. Det skal lages en digital tvilling av produksjonsprosessen og maskinlæring skal brukes for å forbedre prosessen på bakgrunn av tilbakemeldinger fra produksjonen og fra kunden. Transparent dataflyt skal sikres med blokkjedeteknologi.

TITAAN

Cody har blitt spurt om å være partner i prosjektet på bakgrunn av vår kompetanse som maskinbygger og vår datahåndteringsprogramvare TITAAN. Vår oppgave er å designe to produksjonsmaskiner som skal demonstrere prosessen; en for produksjon av flytende vaskemiddel og en for produksjon av vaskemiddel i pulverform. TITAAN skal håndtere grensesnittet mellom maskinene og resten av systemet.

Partnere

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870148.

CEO

Ken André Myhra Kihle

Ken André has a Master's Degree in Cybernetics from the Norwegian University of Science and Technology. He has been with Cody since 2016, working with programming, TITAAN, HMI, wireless positioning, quality system and sales. From february 2019 he became CEO of Cody. Ken André is a hobby beer brewer, soccer fan and has a strange taste in music.

+47 99 22 48 42
ken.andre@cody.no

Newsletter

Receive the latest news from Cody by e-mail

Remind me later