2 millioner i støtte til landstrømstilkobling

2 millioner i støtte til landstrømstilkobling

Cody har fått støtte av Innovasjon Norge til å gjennomføre en forstudie om autonom landstrømstilkobling for skip. Gjennom tidligere arbeid med landstrømstilkobling har Codys utviklere sett store forbedringsmuligheter på infrastrukturen, og starter nå opp innledende fase i å utvikle en autonom løsning.

Elektrifisering av ferje og skipstrafikk er i full gang, og Cody ønsker å være en støttespiller for å sikre at potensialet av ny teknologi hentes ut. En av utfordringene med dagens løsninger er at de krever bemanning, er tidkrevende å bruke og følsomme for tøffe klimatiske forhold. Vi skal utvikle en løsning som løser alle disse problemene slik at ladetiden båtene får ved kai er så lang som mulig, samt at terskelen for gå over til hybrid eller fullelektrisk transport blir lavere. Det overordnede målet er at løsningen skal bli en foretrukket standard og at den lett skal kunne integreres på eksisterende skip og kaier.

Det er mange interessenter og teknologier som må hensyntas i prosjektet. Støtten fra Innovasjon Norge gir oss mulighet til å utføre undersøkelser med alle involverte parter som havneeiere, rederier, kraftselskaper, batteriprodusenter og teknologileverandører. Det er verdt å nevne regionale aktører som Skagerak Energi, Grenland Havn, Corvus Energy og Color Line. Det må forskes frem ny teknologi før det første, fullautomatiske landstrømsanlegget står klart, og Cody vil innlede samarbeid med relevante forskningsmiljø og teknologileverandører.

Vi gleder oss til å starte arbeidet, og å se hvilke lokale og nasjonale ringvirkninger prosjektet vil ha.

Sales Manager

Magnus Skoglund Larsen

Magnus is our sales manager and with experience in mechanical design, automation and project management. He has deep knowledge in laws, directives and standards and performs risk analysis and compliance testing.

+47 99122505
magnus@cody.no

Newsletter

Receive the latest news from Cody by e-mail

Remind me later