Newsletter

Receive the latest news from Cody by e-mail

Remind me later
main /

landstromstilkobling

SHORE POWER SUPPLY

´

We have customized the shore supply connection at several of Color Lines quays in Norway. We are particulary proud of our involvement in the shore supply for the worlds largest plug-in hybrid ship "M/S Color Hybrid" at Color Lines quay in Sandefjord. Color Line reports that the ship will sail in and out of the Sandefjord fjord virtually silently and without emissions of harmful environmental gases.

Cody har også levert landstrømstilkobling for Color Line i Larvik og på Framnes kai i Sandefjord.

Systemet vårt håndterer og posisjonerer kontakt på land ved inn- og utkobling av plugg fra skip. Systemet hensyntar høyvann og lavvann og tillater at skipene ikke ligger helt likt hver gang de er i havn. Enorme energimengder skal overføres, så kablene er store og stive. Dette tas hensyn til i bevegelser og oppheng.

Systemet skal skal selvfølgelig virke like godt året rundt – sommer som vinter. Vi har derfor laget et oppvarmet "hus" til kontakten, slik at vi unngår kuldeproblemer vinterstid. Operatørsikkerhet og skjerming er andre viktige fokusområder.

PRODUCT DEVELOPER, MECHANICAL ENGINEERING

Bjørn Haugseter

Bjørn is a mechanical engineer and one of the founders of Cody.

+47 415 17 960 bjorn@cody.no

Projects